FETHİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK SES!

Fethiye ve Göcek koylarında ve kıyılarda son yıllarda artan günübirlik tesis veya bağlama iskelesi adı altındaki yapılaşma girişimlerine tepki gösteren Fethiye Turizm Konseyi ve Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu üyeleri ortak kamuoyu açıklaması yaparak, “ÖÇK Bölgesi olan Fethiye ve Göcek koylarımızda mevzuata aykırı yapılaşma girişimlerine izin vermemiz mümkün değildir. Kıyılarımız ve koylarımız kırmızı çizgimizdir. Her ne ad altında olursa olsun kıyılarımızın ve koylarımızın koruma kullanma dengesi gözetilmeksizin, çıkar uğruna feda edilmesine seyirci kalamayız. Doğası ve bakirliği ile çekim merkezi olan Fethiye ve Göcek kıyılarında ve koylarında yerel kurumlara ve halka bilgi verilmeden, adeta yangından mal kaçırır gibi yapılmak istenen kiralamalara ve yapılaşma girişimlerine karşı ‘1 dakika‘ diyoruz. Geçmişin mirası geleceğin emaneti olan kıyılarımızın ve koylarımızın korunması, deniz turizminde sürdürülebilirlik için konuyla ilgili açılan davalar sonuçlanana kadar kiralamalar ve yapılaşma girişimleri durdurulmalıdır. Yetkili tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.” denildi.

Fethiye-Dalaman sınırları içinde bulunan Ayten, İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koyları başta olmak üzere Muğla Çevre Vakfı Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUÇEV) tarafından kiralanarak, yapılaşmaya açılması gündemleriyle toplanan Fethiye Turizm Konseyi ve Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu ortak açıklama yaparak, dünyaca ünlü tabiat harikası koyların yapılaşmaya açılmasına tepki göstererek, “1 dakika! Kıyılarımız, koylarımız kırmızı çizgimiz.” çağrısı yaptı.

KIYILAR VE KOYLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ!

Turizm kenti olan Fethiyemiz Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan ve bu nedenle kara tarafı hem Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisindeki orman niteliğindeki alanlar ve hem de kara, kıyı ve deniz tarafı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkisinde olan koylar, kıyılar ve plajları barındırmaktadır.

Birçoğu mülkiyet yapısı olarak, orman niteliğindeki koyların Kıyı Kenar Çizgisinin kara tarafındaki bölümü, Tarım ve Orman Bakanlığınca mesire alanı olarak tescil edilmiştir.

Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki bu koyların, kıyıların ve plajların ihale edilerek işletmeye açılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol yapılmıştır. Protokol hükümleri gereği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşünü almak şartıyla mevcut kiracı, alt kiracılara işletme hakkını devredebilmektedir. Bu devirler nedeniyle, her yeni yatırımcı ihaleye konu kıyılar, plajlar ve koylarda çeşitli düzenleme, imalat ve ilaveler yapmakta ve mevzuatlara aykırı yapılar oluşmaktadır.

Kıyılarımızda bulunan ve mülkiyeti orman alanı olarak tescilli mesire alanlarının planlaması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılmaktadır ve planlamada, yürürlükte bulunan 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmalıdır. Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin 13. Maddesine göre; kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2’yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir. Buna göre koylarda 6 m2’yi geçmeyen büfe izni verilmişken, izin verilen boyutların dışına çıkarak yüzlerce m2 alana ulaşan mevzuatla aykırı restoranlar, kafeteryalar ve müştemilatları barındıran yapılar inşa edilmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız.

1.ve 3. seviye Doğal Sit Alanı olan Fethiye ve Göcek koylarında MUÇEV tarafından farklı şirketlere kiralanmış ve kiralanan bu koylarda ve kıyılarda mevzuata aykırı girişimler her geçen gün artmaktadır.

Bakirliği ile deniz turizminin göz bebeği olan bu koylarda yapılaşmanın önünün açılması çok büyük riskleri beraberinde getirecektir. Bakanlık tarafından başlatılan ve halen devam eden, Göcek Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi çalışmaları tamamlanmadan ve bölgeye ait ÖÇK raporu oluşturulmadan yapılacak kiralamalar ve inşaat faaliyetleri geri dönülmez tahribatlara yol açacaktır. Geçmişin mirası, geleceğin emaneti olan kıyılarımız, koylarımız çıkar uğruna feda edilmemelidir. Ayten, İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koylarında yapılmak istenen tesis için verilen izinler yarın diğer koylardaki kiralamalar için de emsal oluşturacaktır. Bütün bu risklerin önüne geçmek için sivil toplum kuruluşları olarak “1 dakika!” diyoruz.

Tüm bu sonuçlara neden olan 1/50 000 Ölçekli Muğla Aydın İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’na açılan iptal davaları sonuçlanmadan, bölgenin taşıma kapasitesi raporları bilimsel verilerle güncellenerek ilgili makamlarca uygun görüşü alınmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan “Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı” bakanlıkça onaylanıp yürürlüğe girmeden, gerçekçi planlama amacıyla sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katımıyla geçen yıl yapılan Göcek Çalıştayı ile Bakanlık tarafından Sarıgerme’de düzenlenen uluslararası Çalıştay’ın sonuç raporları tamamlanmadan, kıyılarda, koylarda ve deniz alanlarında kiralama, izin, tahsis verilmemesi, tekne bağlama iskelesi, marina, liman, günübirlik kullanım alanı mesire alanı veya turizm tesis alanı gibi kullanımlara plan onayı, izin ve ruhsat verilmemelidir.

1 dakika! Kıyılarımızın ve koylarımızın korunarak geleceğe taşınması, koruma- kullanma dengesi gözetilerek deniz turizminde sürdürülebilirlik için tüm kiralama ve yapılaşma girişimleri acilen durdurulmalıdır. Konuyla ilgili tüm yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İmzacı kurum ve kuruluşlar:

Fethiye Belediyesi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO)

Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası (FESO)

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi

Fethiye Otelciler Birliği (FODER)

TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Bölge Temsilciliği

Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası

Ziraat Odası Fethiye Temsilciliği

Muğla Barosu Fethiye Temsilciliği

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi

Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği

Makina Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği

İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği

Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER)

Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV)

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği (FETDER)

Yorum, görüş ve önerileriniz