Biz; Fethiye halkı olarak, tüm yurttaşların kıyılara ve denizlere ücretsiz erişim hakkı için bir araya geldik. Bu alanlar, belirli bir zümre veya kişinin mülkiyeti olamaz. Yasalar ve Anayasa bu konuda oldukça açıktır:

Kıyılar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43. Maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 715. Maddesine göre “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki” alanlardır.

Ancak; günümüzde tüm plajlar, sahiller ve koylar özelleştirilmiş; yurttaşların özgürce ve sınırsızca kullanımına kapatılmıştır. Bu alanlar yalnızca parası olanların, şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında, yüksek meblağlar ödeyerek faydalandığı yerler haline getirilmiştir. Kıyılarımız kapalı kapılar ardında, imar plan düzenlemeleri ile sermayeye peşkeş çekilmiş, özel mülkiyete tahsis edilerek gerçek sahibi olan halkın elinden alınmıştır. Kıyıları işgal edenler kadar, bu işgale göz yumanlar da suçludur ve suç işlemeye devam etmektedir.

Bu hususta; kamu yararı taşıması gereken kıyıların, karlılığı hedefleyen şirketlere verilmesi son bulmalı, hali hazırdaki tüm kıyı işletmeleri derhal kamulaştırılmalıdır.

Yurttaşların, kıyıları ücretsiz kullanımı sağlanmalı ve bu konudaki tüm engellemeler kaldırılmalıdır.

Halka ait olan alanların işgaline derhal son verilmelidir.

Kıyılar Halkındır İnisiyatifi olarak, tüm yurttaşları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

KIYILAR İŞGALCİLERİN DEĞİL HALKINDIR!

Yorum, görüş ve önerileriniz