Xanthos

0
71

Likyanın başkenti olan Xanthos un kuruluşu M.Ö. 1200 yılına kadar uzanmaktadır. Heredot Likyalıların M.Ö. 545 yılında Pers komutanı Herpagosa karşı verdiği savaşı büyük bir övgüyle anlatır. Savaş sırasında şehirde olmayan Xanthoslular savaştan sonra şehre gelerek Xanthos u baştan inşa etmişlerdir. Roma dönemine gelindiğinde M.Ö. 42 yılında Brütüs Xanthos u işgal etmiş fakat Xanthoslular yenileceklerini anlayınca şehri kendi elleriyle yakarak intihar etmişlerdir. Romalılar tarafından yeniden inşaa edilen tiyatro , Hristiyanlık dönemine ait kilise ve helenistik devirde inşa edilmiş şehir kapısı Xanthosun önemli kalıntıları arasındadır.