Letoon

0
95

Tanrı Zeus tanrıça Leto’yla aşk yaşamaya başladıktan sonra bu olay tanrıça Hera’yı çok kızdırır. Hera’nın öfkesinden kaçan Leto Delos’a kadar gelir. Burada Apollo ve Artemis’i doğurur. Xanthos nehrinin denize döküldüğü nehir kaynağında çocuklarını yıkamak isteyen Leto’ya yöre halkı izin vermez. Leto çocuklarını nehirde yıkamasına engel olanları kurbağaya dönüştürür. Bu hikayenin yaşandığı letoon antik kenti Likya federe birliğinin dinsel merkezi konumundadır. Tanrıça Leto ve çocukları Artemis ile Apollon’a adanmış olan üç tapınağı ile ünlüdür.